Elisabetta Bonazza

Massaggio Bio – Shiatsu

Corso Torino 29/5
scala 1 (sinistra)
16129 – Genova (GE)

Tel: 010 6445778 | Cell: 349 2592696

E-mail: info@bioshiatsu.it
P.IVA 01932220997